1. ÜLDSÄTTED

Käesolevad ostu-müügireeglid (edaspidi - Reeglid) kehtestavad www.didierlab.ee e-poest kaupa ostva isiku (edaspidi - Ostja) ja UAB Laboratoires Didier (edaspidi - Müüja) vastastikused õigused, kohustused ja vastutused e-poest kauba ostmisel. Ostes e-poest kaupa, nõustub Ostja käesolevate Reeglite kohaldamisega.

     2. OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE HETK

2.1. Ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja, olles koostanud e-poes ostukorvi, määranud tarneaadressi, valinud makseviisi ja tutvunud käesolevate reeglitega, klõpsab „Kinnita tellimus" nuppu, ja kehtib kuni täieliku täitmiseni. Juhtudel, kui Ostja ei nõustu kõigi Reeglite või osaga neist, ei tohi ta tellimust esitada.

2.2. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud leping salvestatakse www.didierlab.ee andmebaasis.

     3. MÜÜJA ÕIGUSED

3.1. Kui Ostja püüab kahjustada e-poe tööd või stabiilset toimimist, võib Müüja ilma ette teatamata piirata, peatada (lõpetada) oma juurdepääsu e-poele ega vastuta sellega seotud Ostja kahjude eest.

3.2. Müüjal on õigus käesolevaid Reegleid ühepoolselt muuta, avaldades need e-poe veebilehel. Muudatused jõustuvad kõigi avaldamisjärgsete tehingute suhtes alates avaldamise kuupäevast.

3.3. Müüjal on muud Eesti Vabariigi õigusaktides ja Reeglites sätestatud õigused.

    4. MÜÜJA KOHUSTUSED JA GARANTIID

4.1. Müüja kohustub tegema jõupingutusi, et Ostja saaks e-poe pakutavaid teenuseid nõuetekohaselt kasutada.

4.2. Müüja kohustub täitma muid käesolevates Reeglites sätestatud nõudeid.

4.3. Müüja garanteerib kauba kvaliteedi.

    5. OSTJA ÕIGUSED

5.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-poest vastavalt käesolevatele Reeglitele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.

    6. OSTJA KOHUSTUSED

6.1. Ostja peab tasuma kauba ja selle kohaletoimetamise hinna, samuti muud maksud (kui need on lepingu sõlmimisel märgitud), ning vastu võtma tellitud kauba.

6.2. Kui Ostja registreerimisvormis toodud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult uuendama.

6.3. Ostja peab kinnitama e-poes viidatud maksekorralduse (kui Müüjal on Ostja pangaga vastav leping), välja arvatud juhul, kui tasumine toimub kohaletoimetamise hetkel. Ostja saab kasutada Swedbank, SEB, Luminor ja LHV elektroonilisi pangateenuseid. Arveldamine toimub eurodes. Makseid töödeldakse MakeCommerce.lt makseplatvormi kaudu.

6.4 Ostja peab järgima muid Reeglites ja Eesti Vabariigi õigusaktides kehtestatud nõudeid.

    7. KAUPADE KOHALETOIMETAMINE

7.1 Kaubad tarnitakse Eestis 2-5 tööpäeva jooksul.

7.2 Tasuta kohaletoimetamine Eestis kehtib tellimustele alates 49 EUR.

7.3 Võimalikud kohaletoimetamise viisid Eestis: Omniva ja Itella pakiautomaadid, Venipak kuller või vastuvõtupunkt.

7.4 Kauba toimetamine välisriikidesse toimub DPD vahendusel. Saatekulu 14 EUR.

    8. VASTUTUS

8.1. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Ostja võtab endale vastutuse registreerimisvormis ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise tagajärgede eest.

8.2. Elektroonilist poodi kasutades sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumise eest vastutavad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

8.3. Võttes arvesse Eesti Vabariigi digiallkirja seaduse artiklit lepivad Ostja ja Müüja kokku, et Ostja e-poes tehtud toimingute kinnitus koos e-poega liitumise andmetega (identifitseerimiskood) omab digiallkirja seadusele kohaselt digiallkirjale kehtestatud juriidilist jõudu (st omab sama juriidilist jõudu kui allkirjal kirjalikes dokumentides ja on kohtus tõendusvahendina lubatav). Ostja peab säilitama ja mitte avaldama oma e-poe sisselogimisandmeid, tagama, et andmed oleksid teada ainult temale endale ja neid kasutaks ainult tema ise, ning ei edasta ega võimalda muul viisil teistel isikutel andmetele juurde pääseda või neid kasutada. Kui tekib kahtlus, et sisselogimisandmed võivad olla teatavaks saanud teisele isikule, teavitage sellest viivitamatult Müüjat, samuti teavitage koheselt Müüjat e-poe sisselogimise andmete rikkumisest või avaldamisest. Kõik Ostja identifitseerimiskoodi kasutades tehtud toimingud loetakse Ostja poolt sooritatuks ning Ostja võtab endale täieliku vastutuse selliste toimingute tagajärgede eest.

8.4. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes esitletud kaup ei vasta oma värvilt, kujult või muudelt parameetritelt kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile tulenevalt Ostja poolt kasutatava monitori omadustest.

8.5. Ostja nõustub enne ostu kinnitamist ja kinnitab, et on kursis toote garantiitingimustega.